الف: اگر هنرمند هستید

می توانید با ورود به صفحه اصلی سایت، گالری هنری خود را بسازید در این بخش، شما فرم اولیه اطلاعات خود را وارد می کنید و در نهایت با انتخاب دسته کاری برایمان مختصری از هنر خود و یک عکس به عنوان نمونه کار را ارسال میکنید.تیم هنرچی با بررسی این موارد در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت تا بتوانید گالری خود را در سایت داشته باشید.

نام

نام خانوادگی

تلفن تماس

رسته کاری

ایمیل

نام هنرمند

نام خانوادگی هنرمند

تلفن تماس هنرمند

رسته کاری هنرمند

نام معرف

نام خانوادگی معرف

تلفن تماس معرف

ایمیل معرف

ب:اگر هنرمندی را میشناسید که جای گالری او در سایت ما خالی است

اطلاعات تماس هنرمندی را که از نظر شما هنرش مورد تایید است برایمان ارسال کنید و بقیه کار را به ما بسپارید.در این حالت پس از اینکه توافقات با هنرمند انجام شد مبلغی بعنوان هدیه به کیف پولتان از طرف هنرچی اضافه خواهد شد و همچنین می توانید در اولین خرید خود از هنرمندی که معرفی کرده اید تخفیف ویژه دریافت کنید.